Kiến thức Phòng sạch

Hệ thống khí y tế trung tâm

Kiến thức Phòng sạch09/09/2015 Kiến thức Phòng sạch 4995

Ngày nay với sự tiến bộ của ngành y khoa trong công tác điều trị, bên cạnh đó việc trang bị các thiết bị hiện đại là rất cần thiết, trong đó HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định cho kết quả điều trị an toàn, phòng chống cháy nổ và tránh gây nhiễm khuẩn cho bệnh nhân.

 

 

Các loại khí y tế sử dụng trong bệnh viện: 

- Khí Oxy trung tâm

- Nguồn Oxy lỏng hóa hơi

- Trung tâm Oxy chai dự phòng

- Khí nén y tế 4 bar

- Khí nén phòng mổ 7 bar

- Khí mê N2O trung tâm

- Khí hút chân không y tế trung tâm

- Hệ thống khí thải phòng mổ.

 

Về mặt đầu tư, xây dựng, hệ thống khí y tế được coi là một hệ thống thiết bị công trình và được trang bị lắp đặt khi đang xây dựng tòa nhà trong Bệnh Viện. Việc xây dựng nó cần được tiến hành kết hợp với việc quy hoạch các hệ thống công trình khác trong tòa nhà. Về mặt y tế, hệ thống được coi là thiết bị hỗ trợ điều trị, nên nó cần tương thích với các thiết bị hỗ trợ điều trị Y tế khác như máy gây mê, máy thở… và cần dược đặt ở những vị trí thuận lợi để điều trị bệnh nhân.

 

 Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, các bệnh viện trong nước có mức đầu tư hạn chế nên trong thiết kế, chỉ có phần hệ thống oxy y tế là hoàn chỉnh, còn hệ thống khí nén và hút chỉ giới hạn trong phần đường ống và ổ chờ ở trên tường.

 Với đặc thù nói trên, hệ thống khí y tế cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Cung cấp đầy đủ và liên tục khí y tế với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chuẩn được tham khảo: EN, DIN, BSI, FDA. Hệ thống còn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn Việt nam hiện hành.
  • Hệ thống nguồn cấp đảm bảo thừa tải, có khả năng nâng cấp và có hệ thống dự phòng.
  • Mô hình vận hành là trung tâm cung cấp khí y tế - hệ thống truyền dẫn, kiểm soát, báo động – hệ thống đầu cuối.
  • Toàn bộ hệ thống phải đảm bảo tính đồng bộ và tương thích.
  • Bố trí đầu ra của khí y tế cho các khu vực phải hợp lý, thuận tiện cho điều trị và và đảm bảo mỹ quan.
  • Là hệ thống hoạt động độc lập trong bện viện chỉ sử dụng cho các mục địch y tế.

Các thiết bị nên được lựa chọn trong số các nhà sản xuất nổi tiếng thế giới tại Châu Âu, Mỹ… đã được kiểm định, thử thách phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 

Các tin khác

tranh ? qu 24h tranh ? qu tranh da quy tranh ? qu gi r? tranh ? qu gi r? t?i h n?i tranh ? qu h n?i tranh ? qu ??p gi tranh ? qu bn tranh ? qu bn tranh ? qu gi r? tranh ? qu phong c?nh tranh ? qu t? qu tranh ? qu t? bnh tranh ? qu th? php tranh ? tranh da tranh ? ??p tranh ? qu chn dung tranh ? qu phong c?nh h? g??m tranh ? qu h? g??m tranh ? qu thu?n bu?m xui gi tranh ? qu v?n l tr??ng thnh tranh ? qu ngi nh h?nh phc tranh ? qu c?u ng? qu?n h?i tranh ? qu m ?o thnh cng tranh ? qu phong c?nh lng qu tranh ? qu ?i cng tranh ? qu h? thin nga thi?t k? web