Bảo Vệ Tường

Thông tin sản phẩm

Model Number:WG2001R / Materials:vinyl cover + vinyl inner + aluminum / Standard Length:5m / Standard Width:200mm / Thickness of vinyl cover:2mm / Thickness of aluminum:2mm/ single color

 

       

 

      

 

      

 

Model Number:WG2003 / Materials:vinyl cover+aluminum  / Standard Length:5m / Standard Width:197mm / Thickness of vinyl cover:2mm / Thickness of aluminum:2mm/ wood color width: 100mm

 

   

 

   

 

Model Number:WG1271R / Materials:vinyl cover+aluminum or vinyl cover+vinyl inner  / Standard Length:5m / Standard Width:127mm / Thickness of vinyl cover:2mm / Thickness of aluminum:2mm / single color

 

   

 

Model Number:WG1521W / Materials:vinyl cover+aluminum  / Standard Length:5m / Standard Width:152mm / Thickness of vinyl cover:2mm / Thickness of aluminum:2mm / wood color

 

   

 

Model Number:WG1522 / Materials:vinyl cover+aluminum  / Standard Length:5m / Standard Width:152mm / Thickness of vinyl cover:2mm / Thickness of aluminum:2mm / color strip width: 60mm

 

 

 

WG-141SS / 304 stainless steel / Thickness: 1.2mm / Length: 3.05m / Width: 140mm / 1 meter include 2 brackets and 2 plastics end caps

 

 

Model Number:WG1022 / Materials:vinyl cover+aluminum  / Standard Length:5m / Standard Width:102mm / Thickness of vinyl cover:2mm / Thickness of aluminum:2mm / color strip width: 60mm

 

 

Model Number:WG1021 / Materials:vinyl cover+aluminum  / Standard Length:5m / Standard Width:102mm / Thickness of vinyl cover:2mm / Thickness of aluminum:2mm /  single color

 

 

 

Sản phẩm cùng nhóm

Dự án liên quan

tranh ? qu 24h tranh ? qu tranh da quy tranh ? qu gi r? tranh ? qu gi r? t?i h n?i tranh ? qu h n?i tranh ? qu ??p gi tranh ? qu bn tranh ? qu bn tranh ? qu gi r? tranh ? qu phong c?nh tranh ? qu t? qu tranh ? qu t? bnh tranh ? qu th? php tranh ? tranh da tranh ? ??p tranh ? qu chn dung tranh ? qu phong c?nh h? g??m tranh ? qu h? g??m tranh ? qu thu?n bu?m xui gi tranh ? qu v?n l tr??ng thnh tranh ? qu ngi nh h?nh phc tranh ? qu c?u ng? qu?n h?i tranh ? qu m ?o thnh cng tranh ? qu phong c?nh lng qu tranh ? qu ?i cng tranh ? qu h? thin nga thi?t k? web