Phụ Kiện Sàn Nâng

Thông tin sản phẩm

Air Grille

 

1. Aluminum air grille with damper
Size:480×170mm

 

 

2. Aluminum grille

3. Air diffuser

 

Grommet

 

Round Plastic Grommet
50mm diameter, 75mm diameter, 100mm diameter and 125mm diameter.

Square Plastic Grommet
The upside size is 260x155mm and the bottom side size is 155x115mm.

 

 

Panel Lifter

 

Single cup panel lifter:

 

Double cup panel lifter:

 

Electric Socket

 

 

 

Sản phẩm cùng nhóm

Dự án liên quan

tranh ? qu 24h tranh ? qu tranh da quy tranh ? qu gi r? tranh ? qu gi r? t?i h n?i tranh ? qu h n?i tranh ? qu ??p gi tranh ? qu bn tranh ? qu bn tranh ? qu gi r? tranh ? qu phong c?nh tranh ? qu t? qu tranh ? qu t? bnh tranh ? qu th? php tranh ? tranh da tranh ? ??p tranh ? qu chn dung tranh ? qu phong c?nh h? g??m tranh ? qu h? g??m tranh ? qu thu?n bu?m xui gi tranh ? qu v?n l tr??ng thnh tranh ? qu ngi nh h?nh phc tranh ? qu c?u ng? qu?n h?i tranh ? qu m ?o thnh cng tranh ? qu phong c?nh lng qu tranh ? qu ?i cng tranh ? qu h? thin nga thi?t k? web